Praktijk voor functionele neurologie en cranio sacraal therapie

Privacy

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (*1). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. De LNVTgegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard conform de wet op de behandelovereenkomst.

Bij behandeling van kinderen tot 16 jaar dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:
Zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens
Ervoor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
De behandelende therapeut als enige toegang heeft tot uw dossier en aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) gehouden is (*2).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.
Als de behandelende therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum

Verzekeringsnummer

Datum van de behandeling

Kosten van het consult

Suuslichaamstherapie kent ABG-codes en is ingeschreven bij de beroepsvereniging LVNT en de koepelorganisatie RBCZ.

RBCZ

 

 

 

 

*1 Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
*2 Behalve de AVG is ook de beroepscode van de beroepsvereniging van toepassing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *