Praktijk voor functionele neurologie en cranio sacraal therapie
Suus lichaamstherapie > Blog & Video's > Fluoride in tandpasta

Fluoride in tandpasta

Andere tandpasta dan fluoride?

Ken je de slogan nog van de tandartsen ’Snoep gezond eet een appel’? Nu blijken appels helemaal niet gezond te zijn voor het glazuur van uw tanden en is de goed bedoelde slogan dus achterhaald. Hoe zit het nu met de fluoride in de tandpasta? Waarom spuugt u tandpasta eigenlijk uit?

Om onder andere de opname van fluoride door het lichaam te minimalisering. Goh, blijkbaar willen we dus niet te veel aan fluoride worden blootgesteld. Nu blijkt dat we eigenlijk helemaal niet weten hoeveel fluoride we tijdens tanden poetsen toch binnen krijgen. In Amerika is al jaren een discussie over de blootstelling aan fluoride, mede ook omdat fluoride in sommige staten aan drinkwater wordt toegevoegd. Een Nederlandse tandarts beschrijft fluoride zelfs als sluipend gevaar! Genoeg vraagtekens dus over fluoride gebruik om een blog aan te wijden.

Kernwoorden: Blog, fluoride, neurotoxiciteit, tandpasta, onderzoek, wetenschap, lancet, toxisch, tandarts

 

Wat doet fluoride?

Fluoride kan het volgende doen:

 • Het stimuleren van de mineralisatie van tanden en andere botten
 • Het doen afnemen van de ontkalking van tanden (demineralisatie)
 • Het werkt positief op het tandglazuur
 • Het werkt zuurvormende bacteriën tegen, welke cariës (gaatjes) veroorzaken
 • Het bevordert de groei van schimmels
 • Het enzym Cholinesterase wordt geremd. Dit enzym is verantwoordelijk voor de afbraak van acetylcholine
 • De snelheid van leukocyten= afweercellen wordt verminderd
 • Een DNA-reparatie-enzym wordt geremd bij fluoride belasting
 • Kans op ontwikkelings- en groeistoornissen: Vertraagde doorbraaktijden van de tanden en invloed op de schildklier
 • Onbekend (Campus et al, 2014), (Palmer et al, 2015), (Neelissen, 2016)

Met het verstandig gebruik van fluoride heeft een enorme verbetering in de vermindering van het aantal gaatjes in tanden plaatsgevonden. Het gebruik van fluoride ter preventie van gaatjes wordt gezien als de meest effectieve gezondheidsmaatregel op het gebied van mondzorg in de geschiedenis. (Campus et al, 2014), (Palmer et al, 2015)

Echter hierbij ligt steeds de focus alleen op mondzorg. Het precieuze werkingsmechanisme op het gehele lichaam is nog niet inzichtelijk. Dit en het snel giftig zijn van fluoride zijn redenen genoeg om uiterst voorzichtig te zijn met de toediening van de stof. Individuele overgevoeligheden voor fluoride komen voor. (Neelissen, 2016)

 

Recent onderzoek: fluoride geen goed nieuws

Recent onderzoek heeft fluoride als neurotoxisch geïdentificeerd. Dit betekent dat fluoride giftig kan zijn voor het zenuwstelsel. Zie onderstaande tabel.

Ander onderzoek van Mundy et al wijst dit ook uit. Zie onderzoek.


Tabel: Industriële chemicaliën, waarvan bekend is dat zijn bijdragen aan het ontwikkelen van neurotoxiciteit bij mensen in 2006 en 2013. (Grandjean , 2014)

Bekend in 2006 Nieuw geïdentificeerd
Metalen en anorganische verbindingen Arseen en arseenverbindingen, lood en methylmercury (kwik) Fluoride (F) en mangaan (Mn)

Indien fluoride therapeutisch wordt toegepast dan is de bandbreedte om dit te doen smal. Dit betekent dat met een kleine hoeveelheid de stof al giftig wordt. Een ander voorbeeld om te illustreren, dat het geen stof is om mee te sollen: Een tube tandpasta bevat 1000 parts per miljon (ppm) fluoride. Consumptie van een tube kan voor een kind van 10 kg dodelijk zijn! (Neelissen, 2016)

Nog meer slecht nieuws komt uit Amerika waar fluoride al jaren in drinkwater wordt toegevoegd. Dit filmpje gaat over de effecten hiervan. Naast persoonlijke verhalen komen ook meerdere onderzoekers aan het woord. Zie de video.

 

En wat nu met mijn kinderen?

Een gezond gebit begint nog altijd bij goede voeding en goed leren poetsen. Suiker is, doordat het wordt omgezet naar melkzuur, voor de tanden ‘dodelijk’.

Geadviseerd wordt om kinderen onder de 6 jaar alleen tanden te laten poetsen met tandpasta met een lage hoeveelheid fluoride. De lage hoeveelheid bevat om precies te zijn 550 parts per miljon (ppm) fluoride tegenover 1000 tot 1100 ppm bij normale tandpasta. Uit onderzoek blijkt tevens, dat de tandpasta met een lage hoeveelheid fluoride én natrium trimetaphosphaat (TMP= Na3P3O9 ) minder kans geeft op de aanwezigheid van het ontstaan van gaatjes, dan de tandpasta met een hoge hoeveelheid fluoride.

TMP is een anorganische polyfosfaat, welke kan binden aan het oppervlakte van uw tanden, het tandglazuur. Dit maakt dat een beschermende laag ontstaat, waardoor zuren minder kans krijgen om het tandglazuur aan te tasten. De verhouding van de hoeveelheid fluoride en TMP is belangrijk voor het anti cariës effect, ofwel geen gaatjes in de tanden krijgen. (Freire, 2016)

Uit ander onderzoek blijkt dat bij het vullen van gaatjes of scheuren in de tanden van kinderen met een op fluoride gebaseerde kit/ afdichtmiddel niet altijd de beste oplossing hoeft te zijn. Een ander afdichtmiddel zou beter kunnen werken, echter dit onderzoek heeft kinderen van 6-7 jaar maar 3 weken gevolg. Als uit vervolg onderzoek op langere termijn dezelfde conclusie blijkt, dan zou dat betekenen dat het vullen van gaatjes met een niet-fluoride afdichtmiddel wenselijk is. Hiermee wordt dan dus via deze weg ook de blootstellingen aan fluoride verminderd. (Campus et al, 2014)

In Amerika wordt door een expertpanel van de ‘American Dental Association Council on Scientific Affairs’ aanbevolen om fluoride-supplementen alleen te gebruiken bij kinderen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van gaatjes. De toegevoegde waarde van fluoride ter preventie van cariës weegt op tegen het risico dat deze groep kinderen fluorose ontwikkelt. Bij fluorose kunnen veranderingen in het glazuur (b.v. zebratanden) en afbreken van glazuur een van de symptomen vormen. Dit illustreert weer de smalle therapeutische breedte van het gebruik van fluoride. Voor meer informatie over fluorose zie deze link (Palmer et al, 2015)

 

Diagnostiek

Heeft u een vermoeden doet u een te hoog fluoride gehalte heeft? Dan kan dit met electro-acupunctuur of via neurale integratie worden opgespoord. Voor dit laatste (neurale integratie) kunt u bij Suus Lichaamstherapie terecht voor diagnostiek en behandeling.

 

Afsluitend is het melkzuur, dat door omzetting van suiker ontstaat, verantwoordelijk voor de aantasting van het glazuur, dus een gezond gebit begint nog altijd bij goede voeding. En dat is dus geen suiker!

De grote hoeveelheid wetenschappelijke documentatie over fluoride laat een veelzijdig beeld zien. Veel literatuur over fluoride wordt vanuit de mondzorg belicht. De werking op de rest van het lichaam lijkt nog niet in totaliteit inzichtelijk te zijn.

De therapeutisch breedte van het gebruik van fluoride is smal. Er zijn signalen om de concentratie fluoride in de tandpasta weer te verhogen. Het glazuur van de tanden zou daardoor harder worden.  Dit is in tegenstelling met de halvering van de fluorideconcentratie in de tabletjes, die enige tijd geleden plaatsvond. Daarentegen is de hoeveelheid fluoride in de peuter-tandpasta van merken zoals Elmex, Prodent, Everclean en Sensodyne twee tot driemaal verhoogd! (Neelissen, 2016)

 

Conclusie

De negatieve invloed, die fluoride ook heeft op enzymwerking, genetische processen, het afweersysteem en collageen wordt reeds op zeer jonge leeftijd in gang gezet door het gebruik van tandpasta met fluoride. De vraag is of dit opweegt tegen de mate van glazuurverharding.

Bij jonge kinderen wordt geadviseerd tandpasta met een lage hoeveelheid fluoride én TMP te gebruiken. Een ding is wel zeker: Blijf de tandpasta altijd uit spugen a.u.b.! 

 

Bronnen

 • Campus G, Carta G, Cagetti MG, Bossu M, Sale S, Cocco F, Conti G, Nardone M, Sanna G, Strohmenger L, Lingstrom P, and Italian E Experimental Group on Oral Health. , Journal of Evidence Based Dental Practice, Volume 14, Issue 1, March 2014, Pages 28–30, A High-viscosity GIC Sealant Increases the Fluoride Concentration in Interproximal Fluid More Than a Resin-based Sealant Containing Fluoride
 • Freire, I.R. , Pessana, J.P., Amarala, J.G., Martinhona, C.C.R., Cunhaa, R.F., Delbema, A.C.B., Journal of Dentistry, Volume 50, July 2016, Pages 37–42, Anticaries effect of low-fluoride dentifrices with phosphates in children: A randomized, controlled trial
 • Grandjean, P., Landrigan P. J., Lancet, Volume 13, No. 3, p330–338, March 2014, Neurobehavioural effects of developmental toxicity, zie link
 • Gump, B.B., Wu, Q., Dumas, A.K., and Kannan, K., Environ Science Technol. 2011; 45: 8151–8159, Perfluorochemical (PFC) exposure in children: associations with impaired response inhibition.
 • Mariussen, E., Arch Toxicology. 2012; 86: 1349–1367, Neurotoxic effects of perfluoroalkylated compounds: mechanisms of action and environmental relevance.
 • Neelissen, F.J.M., 2016, ‘Fluoride’ Het Sluipend gevaar, geraadpleegd 10-3-17