Praktijk voor functionele neurologie en cranio sacraal therapie
Suus lichaamstherapie > Blog & Video's > Is Alzheimer overdraagbaar?

Is Alzheimer overdraagbaar?

Een pleidooi voor meer onderzoek

Met verbazing en interesse lees ik een artikel met nieuwe wetenschappelijke inzichten en vragen uit hersenonderzoek over ‘eiwit’ ziekten. De nieuwe veronderstelling is dat het foutief gevouwen eiwit bij de ziekte van Alzheimer, zich als een soort kiem kan gedragen en mogelijk overdraagbaar zou zijn van mens tot mens! Als dit met herhaald onderzoek wordt bevestigd dan is dit rede tot zorg, mede omdat dit type eiwit met de huidige sterilisatie van chirurgische instrumentarium niet worden weggehaald. De vraag naar meer onderzoek is heel duidelijk op dit onderwerp.

Kernwoorden: eiwitten, ziekmakende eiwitten, Alzheimer, Parkinson, Huntington, Creutzfeldt-Jakob, overdraagbaar, besmettelijk, wetenschap, hypothese, onderzoek.

 

‘Foute’ eiwitten en ziekten
We weten dat bepaalde verkeerd gevouwen eiwitten bij ziekten als Alzheimer, Parkinson, Huntington en Creutzfeldt-Jakob andere normaal gevormde eiwitten aanzetten tot het eveneens foutief vouwen van hun structuur. Dit vormt een kettingreactie wat uiteindelijk tot een afwijkend brein leidt. Elke ziekte heeft een of twee specifieke eiwitten die als veroorzaker worden gezien. Het tau-eiwit en het bèta-amyloïd eiwit worden gerelateerd aan de ziekte van Alzheimer. Het alfa—synucleïne wordt gelinkt aan de ziekte van Parkinson. En prionen zijn eiwitten die gelinkt worden aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, de Gekkekoeienziekte en Scrapie bij schapen.


Aandoening Eiwit
Ziekte van Alzheimer Tau-eiwit en Bèta-amyloïd
Ziekte van Parkinson Alfa-synucleïne
Ziekte van Huntington Huntingtine-eiwit
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob Prion PrP

Tabel: Eiwitten die in verband worden gehouden met het ontstaan van bepaalde ziekten


De overdraagbaarheid van ‘foute’ eiwitten gebleken uit dierproeven
Nobelprijswinnaar Prusiner heeft onder meer aangetoond dat besmettelijke prionen, eiwitten die onder andere als de veroorzaker van Creutzfeldt-Jakob worden gezien, per injectie ingespoten bij gezonde proefdieren deze dieren ziek hebben gemaakt. In 2006 is aangetoond dat via een injectie foutief gevouwen bèta-amyloïd bij muizen overgedragen kan worden en dat dit tot abnormale opeenhopingen van dit eiwit leidt. Niet alleen dit eiwit, wat tot de ziekte van Alzheimer kan leiden, echter ook het alfa-synucleïne eiwit, wat de ziekte van Parkinson kan veroorzaken, kan per injectie aan muizen overgedragen worden. Wellicht is het goed te beseffen dat resultaten uit dierproeven niet een op een overdraag zijn op mensen en vervolgonderzoek altijd nodig is. (Jaunmuktane et al, 2015), (Bates, 2011), (Abbott, 2017)

 

De overdraagbaarheid van ‘foute’ eiwitten door gebruik weefsels van donoren
Een link tussen het gebruik van besmette groeihormonen bij mensen met een klein gestalte en het ontstaan van Creutzfeldt-Jakob wordt gelegd. Deze groeihormonen zijn afkomstig geweest van de bijnier van overleden personen. Een deel van de toegediende groeihormonen bleek besmet te zijn met prionen, waardoor deze mensen jaren later zijn overleden aan de ziekte Creutzfeldt-Jakob. (Jaunmuktane et al, 2015)
Een ander voorbeeld. Blijkbaar is hersenvlies van donoren gebruikt bij hersenoperatie om weefsel te vervangen tot in de late jaren 90. Bekend hiervan is dat 228 mensen de ziekte van Creutzfeldt-Jakob hebben gekregen door besmet donorhersenvlies. (Abbott, 2017)

 

Besmettingsroutes
Bij mensen zijn wetenschappelijk besmettingsroutes zoals orgaan- of weefseltransplantaties of hormoonextracten van donoren vastgesteld. Uit dierproeven blijkt dat sommige ‘foute’ eiwitten per injectie overgedragen kunnen worden. Dit doet vragen rijzen over de risico’s van een simpele bloedtransfusie. Daarbij komt dat amyloïd eiwitten bijna niet te verwijderen zijn van metaal. Dit geldt dus ook voor chirurgisch instrumentarium. Sterilisatie hiervan is niet voldoende! Tot op heden valt het niet uit te sluiten dat beta-amyloïd bij medische ingrepen kan worden doorgegeven.

Een van de openstaande vragen:
Er is een verband tussen medische ingrepen en het ontstaan van de ziekte van Alzheimer?

Samengevat blijkt uit dierproeven dat eiwitten die typisch zijn voor onder andere de ziekte van Alzheimer en Parkinson overdraag zijn. Meerdere onderzoeken geven redenen om te vermoeden dat Alzheimer tussen mensen overdraagbaar is. En indien herhaald onderzoek de veronderstelling bevestigt, dat deze eiwitten van mens tot mens overdraag zijn, de wens naar onder andere betere sterilisatiemethodes voor medische instrumenten een serieuze eis zal gaan worden. Kortom meer onderzoek is op korte termijn nodig om antwoorden op belangrijke vragen te vinden.

 

Bronnen

  • Abbott, A., 01-2017, Psyche & brein, Is alzheimer besmettelijk?
  • Bates, C., 5-10-2011, Daily Mail, Is Alzheimer’s contagious? Condition ‘could be infectious like mad cow disease’.    Geraadpleegd 19-2-17. Zie link daily mail
  • Jaunmuktane, J., Mead, S., Ellis, M., Wadsworth, J. D. F. , Nicoll, A.J., Joanna Kenny, J., Launchbury, F., Linehan, J., Richard-Loendt, A., Walker, A.S., Rudge P., Collinge, J., Brandner, S., Nature, sept. 2015
    Nummer: 7568, Pagina: 247-250: Evidence for human transmission of amyloid-beta-pathology and cerebral amyloid angiopathy. Zie link nature

 

Zie ook de blog over effecten van anesthesie en operatie aub.

www.suuslichaamstherapie.com Tel: 06-37311669
Lichaamstherapeut met een speciale interesse in neurobiologie bij Suuslichaamstherapie & coaching.