Allergie

Wat is een allergie?

Er zijn velen vormen van allergieën, bijvoorbeeld:

  • Astma
  • Eczeem
  • Dermatitis
  • Psoriasis
  • Hooikoorts als vorm van een pollenallergie
  • Gluten intolerantie of andere voedselallergieën die maken dat sommige voedsel vermeden wordt.

Heb je ook zoveel last van allergie symptomen? De allergie symptomen hoeven niet je hele leven bij je te blijven!

 

Wat zijn de oorzaken?

Allergieën zijn in essentie een symptoom van intolerantie en een reactie op voedsel of chemische stoffen in het interne milieu, en stoffen die zich via de lucht verspreiden. De vraag is waarom de cellen gefaald hebben adequaat te reageren op de uitdagingen.
Allergieën gerelateerd aan het intern milieu, zoals het maagdarmkanaal: het verteringsapparaat is erg specifiek en totaal afhankelijk van de vijf fases van voedselafbraak via de mond, de maag, de lever, de alvleesklier (pancreas) en de dunne darmen. Neurale integratie onderzoekt en corrigeert, waar nodig, de signaalverwerking voor elk van deze fases van voedselafbraak. Allergieën die via de luchtwegen worden veroorzaakt, komen voort uit het falen van de mucus laag van de luchtwegen om pathogenen of irriterende stoffen te ontgiften, weg te vangen en op te ruimen. De allergie behandeling wordt door neurale integratie bewerkstelligd door alle wegen van het immuunsysteem verantwoordelijk voor dit falen te corrigeren.

 

Wat kunt u tegen allergieën doen?

Neurale integratie als behandeling van allergieën grijpt in op de oorzaak waarom het pathogeen of irriterende stof het immuunsysteem zo sterk stimuleert. Een allergie behandeling via neurale integratie werkt, omdat het ingrijpt op de oorzaak en niet op de allergie symptomen. Een behandeling is veilig, zacht en geschikt voor mensen van alle leeftijden.

Wilt u meer weten? Dan nodig ik u uit om een afspraak te maken.