Bewustwordingsproces

Wat is bewustwording?

Het is een proces waarbij een inzicht ontstaat in bijvoorbeeld lichamelijke klachten of in het eigen handelen. Dit proces brengt het onderbewuste, dat onder de oppervlakte ligt, naar het gewaar zijn of bewust zijn. Bewustwording helpt om jezelf beter te begrijpen en om te groeien. Het kan een vertrekpunt zijn om anders te handelen of lering uit te trekken. Een voorbeeld is, dat het de innerlijke drijfveren voor het eigen handelen kan ontwarren.

 

Wat zijn de oorzaken dat onderwerpen in het onderbewuste blijven?

Er bestaat zoiets als afweer: Gevoelens en emoties zijn onbewust wel aanwezig echter nog niet bewust voelbaar. Indien erkenning, herkenning op een thema en verwerking hiervan plaatsvindt, ontstaat er ruimte voor iets nieuws.

 

Wat kunt u doen om het bewustwordingsproces op gang te brengen?

Het doel van (emotioneel) lichaamswerk is om het bewustzijn, awareness te vergroten. Indien inzicht ontstaat dan neemt de gezondheid toe op zowel lichamelijk, psychisch als emotioneel vlak. Het brengt een stuk ontspanning.
Cranio sacraal therapie is een hele mooie methode om het onderbewuste naar het bewust zijn te brengen en bijvoorbeeld het inzicht in het eigen handelen te vergroten. Op deze manier krijgt bewustwording betekenis. Als het gaat over bijvoorbeeld identiteitsvragen dan kan het bewustwording proces ook spirituele groei of spirituele bewustwording met zich mee brengen.

Wilt u meer weten? Dan nodig ik u uit om een afspraak te maken.